ESİS Cihazı

“ESİS sisteminde kullanılmakta olan anten 100 kHz- 3 GHz arasında ölçüm yapmakta, bir başka deyiş ile başta baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetini (7 gün/24 saat) ölçebilmektedir. Ölçüm yapan bu antenler izotropik yani aynı anda 3 yönü birden ölçebilen antenlerdir. Ayrıca istenildiği zaman ESİS sisteminde kullanılan antenler, farklı frekansa uygun antenler ile değiştirilebilir.”
ESİS ÖLÇÜM CİHAZI HAKKINDA

ESİS (Elektromanyetik alan Sürekli İzleme Sistemi) ölçüm cihazı 3 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Ölçüm Cihazı: Antenler tarafından alınan verileri okuyup merkeze aktaran bölüm
2. Anten (Ölçüm Ucu): 100 kHz- 3 GHz arasında ölçüm yapabilen anten
3. Çevresel Koruma Bölmesi: Ölçüm cihazı ve antenin dışında yer alan ve onu çevresel faktörlerden koruyan bölüm

Elektromanyetik Alan Sürekli İzleme Cihazı

ESİS ölçüm cihazı İspanyol Wavecontrol firması tarafından geliştirilmiştir ve Dünyanın pek çok farklı ülkesinde kullanılmaktadır. Bu cihaz enerjisini hem güneş ışınlarından hem de istenildiği takdirde şehir elektriğinden almaktadır. ESİS ölçüm cihazı, uygun anteni aracılığıyla 7 gün/24 saat bulunduğu sahada elektromanyetik alan değerlerini ölçer ve BTK Bilgi İşlem Merkezi’ne aktarır.

ESİS sisteminde kullanılmakta olan anten 100 kHz- 3 GHz arasında ölçüm yapmakta, bir başka deyiş ile başta baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetini (7 gün/24 saat) ölçebilmektedir. Ölçüm yapan bu antenler izotropik yani aynı anda 3 yönü birden ölçebilen antenlerdir. Ayrıca istenildiği zaman ESİS sisteminde kullanılan antenler, farklı frekansa uygun antenler ile değiştirilebilir.

Ölçüm cihazı antenin ölçmüş olduğu verileri okuyup, içersinde takılı bulunan sim kart vasıtası ile BTK Bilgi İşlem Merkezi’ne aktarır. Bu aktarım sırasında GSM iletişimi dolayısıyla ortaya çıkan elektromanyetik alanlar, cihaz tarafından engellenir ve ölçüm sonuçlarının hiç bir sapma olmadan doğru olarak merkeze iletilmesini sağlar.

Ölçüm cihazı saniyede 2 değer ölçmektedir. BTK Bilgi İşlem Merkezi tarafından alınan bu veriler eş zamanlı olarak vatandaşların sonuçları öğrenebilmesi için BTK tarafından özel olarak tasarlanmış internet sayfasına gönderilir.

Bu cihazlar akredite laboratuvarlarda kalibre edilmiş cihazlardır, her iki yılda bir kalibrasyonu yenilenmektedir.