ESİS Cihazı

“ESİS sisteminde kullanılmakta olan anten 100 kHz- 3 GHz arasında ölçüm yapmakta, bir başka deyiş ile başta baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetini (7 gün/24 saat) ölçebilmektedir. Ölçüm yapan bu antenler izotropik yani aynı anda 3 yönü birden ölçebilen antenlerdir. Ayrıca istenildiği zaman ESİS sisteminde kullanılan antenler, farklı frekansa uygun antenler ile değiştirilebilir.”
DİĞER ÜLKELERDE UYGULANMAKTA OLAN BENZER ESİS PROJELERİ

Elektromanyetik alan seviyesini sürekli izleme konusunda diğer bazı ülkelerde de benzer projeler yapılmaktadır. Buna göre aşağıda ESİS projesi yürüten bazı ülkelerin uygulamalarının bağlantılarını bulabilirsiniz.