Mobil İletişim Sistemleri

"Mobil iletişim sistemlerinin temel unsuru baz istasyonlarıdır. Baz istasyonları, insanların cep telefonları ile görüşme yapmak istedikleri alanlara yakın olmak zorundadır. Çünkü cep telefonları ile iletişim sağlanabilmesi için kullanıcıların baz istasyonlarının oluşturduğu kapsama alanı içerisinde bulunması gerekmektedir."
MOBİL TELEFON AĞI

Mobil telefon veya cep telefonu şebekeleri hücre adı verilen bir çok sinyal alanından oluşmaktadır.Hücre adı verilen bu alanlar, birbirine eklenerek ve örtüşerek daha büyük bir kapsama alanı oluştururlar.Bu sayede ağ üzerinde ki kullanıcılar bağlantıları kesilmeden farklı hücrelere geçiş yapabilirler.

Her hücre içerisindehem mobil sinyal gönderen hem debu sinyalleri alan, yani çift yönlü çalışan bir baz istasyonu yer almaktadır.Bir mobil cihaz arama yaptığı zaman ya en yakın yada en az yoğunlukta olan baz istasyonuna bağlanır.Bir operatöre ait baz istasyonu, iletişim kurması gerektiği zaman diğer bir operatörün ağına veya farklı bir ağa bağlanabilmektedir.

Hücreler, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehirlerde daha küçük yapıdadırlar, çünkü nüfusun fazla olduğu yerlerde daha fazla baz istasyonuna gereksinim vardır.

Günümüzde baz istasyonları ve hücre sayısının artmasının sebebleri;
. Geniş kapsama alanlarının sağlanması
. Aynı noktadaki bütün abonelere aynı anda hizmet sunulması
. Özellikle hareket halindeyken (araç veya yaya olarak) kapsamanın devamlılığı içindir.Mobil ağlar üzerinden iletişim, ses, veri, görüntü ve mesaj olarak yapılmaktadır.
Unutulmaması gereken en önemli husus, hücre sayılarının artması ile birlikte, kurulu bulunan baz istasyonlarının çıkış güçlerinin azaldığı ve buna bağlı olarak oluşturdukları elektromanyetik alan şiddetlerinin de belirgin şekilde düştüğüdür.

Baz İstasyonu Nedir?

Baz istasyonu, bir mobil ağ sisteminde iki yönlü (hem veri göndererek hem veri alarak) yayın yapan ve hücreleri oluşturan birimlerdir.

Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir.

Günümüzde baz istasyonlarında değişik yönlere doğru farklı güçlerde yayın yapma kabiliyetine sahip olan yönlü antenler kullanılmaktadır.

Mobil iletişim sistemlerinin temel unsuru baz istasyonlarıdır. Baz istasyonları, insanların cep telefonları ile görüşme yapmak istedikleri alanlara yakın olmak zorundadır. Çünkü cep telefonları ile iletişim sağlanabilmesi için kullanıcıların baz istasyonlarının oluşturduğu kapsama alanı içerisinde bulunması gerekmektedir. Yerleşim alanlarında her yerde kapsama sağlanabilmesi için işletmecilerin Planlama mühendisleri tarafından baz istasyonları yerleri belirlenir. Bu yerler genel olarak; bina çatısı, kule, aydınlatma direkleridir. BTK tarafından da baz istasyonun oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçülerek uluslararası sınırların altında olması sağlanır.

Baz istasyonlarının ana unsuları; bulunduğu bölgeyi kapsaması için antenler ve diğer hücrelerle (komşu baz istasyonları ile) iletişim halinde olması için çanaklardır. Bununla beraber sistem odası diye adlandırılan bölmede ise bts ( rf sinyali oluşturucu ), aküler, transmisyon modülleri vb. teknik ekipmanlar bulunur.

BAZ İSTASYONU ve HÜCRESEL KAPSAMA:

Hücre kapsama alanı baz istasyonunun çıkış gücü kadar, çevresel faktörler tarafından da belirlenmektedir. Etraftaki ağaçlar, tepeler, binalar ve benzeri yapıların kapsama alanı üzerinde negatif bir etkisi olacaktır.

Özellikle şehir merkezlerinde kullanıcı sayıları çok daha fazla ancak buna karşın çevresel faktörler daha etkindir.İşte bu negatif etkiyi ortadan kaldırmak ve kullanıcıların taleplerini karşılayabilmek adına bu alanlarda daha fazla sayıda baz istasyonu kaçınılmaz olarak yer almaktadır. Bu bölgelerdeki hücre genişlikleri genel itibariyle 2 ila 5 km. arasındadır.

Kırsal bölgelerde ise çevresel faktörlerin az olması nedeniyle hücre genişlikleri 10 ila 32 km arasında bile olabilmektedir.