ESİS Cihazı

"ESİS sisteminde kullanılmakta olan anten 100 kHz- 3 GHz arasında ölçüm yapmakta, bir başka deyiş ile başta baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetini (7 gün/24 saat) ölçebilmektedir. Ölçüm yapan bu antenler izotropik yani aynı anda 3 yönü birden ölçebilen antenlerdir. Ayrıca istenildiği zaman ESİS sisteminde kullanılan antenler, farklı frekansa uygun antenler ile değiştirilebilir."
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Elektromanyetik Alan Sürekli İzleme Sistemi (ESİS), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan ölçüm ve denetimlere ek olarak, belli kriterlere göre (baz istasyonlarının birden çok sayıda bulunduğu okul,üniversite, apartman ve diğer yaşam alanları vb.) özel olarak seçilmiş noktalara yerleştirilen ölçüm cihazları ile televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar ve baz istasyonları gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin (7 gün/24 saat) sürekli ölçülmesi ve alınan ölçüm değerlerinin uluslararası sınır değerlere göre kontrol altında olup olmadığının denetlenmesi ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla kurulan bir sistemdir. Esis kapsamında ilk etapta Ankara ilinde 10 adet, İzmir ilinde de 5 adet olmak üzere toplam 15 adet ölçüm cihazı öncelikli olarak okul ve hastane binaları başta olmak üzere çeşitli alanlara kurulmuş bulunmaktadır. Söz konusu cihazlar kurulu bulundukları noktalarda 6-12 ay arası bir zaman zarfında bulundurulacak olup, daha sonra bu cihazlar ihtiyaç duyulacak başka noktalara taşınacaktır.Sistemdeki tüm ölçüm cihazları; televizyon ve radyo vericileri, baz istasyonları, kablosuz ağlar gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluşturduğu elektromanyetik alanın sürekli bir şekilde (7gün/24 saat ) ölçümünü yapar. Ölçüm cihazlarından ölçülen değerler, BTK'nın bünyesinde bulunan sunucuya (BTK Bilgi İşlem Merkezine) aktarılır ve sonra sunucuya gelen bu veriler, eş zamanlı olarak halkımızın internet aracılığı ile sonuçları öğrenmesi ve dünyada belirlenmiş olan uluslararası sınır değerlerin altında olup olmadığını görebilmesi için tasarlanan web sitesine aktarılır. Böylece isteyen tüm vatandaşlar, seçtikleri ölçüm konumuna ait tüm güncel ve geçmiş verileri şeffaf bir şekilde bu web sitesinden istedikleri zaman takip edebilir. ESİS ortamdaki elektromanyetik alanların sürekli ölçümüne dayalı Avrupa'da birçok ülke tarafından yeni uygulanmaya başlayan bir ölçüm yöntemidir. Bu yöntem ile baz istasyonları gibi kaynakların yaymış olduğu elektromanyetik alan seviyesi kontrol altına alınır ve bu ölçülen değerler halkımızın erişimine online olarak sunulur.

ESİS ile ortamdaki elektromanyetik alan değerlerinin ölçülmesi üç temel gereksinimi doğru şekilde karşılamaktadır. Buna göre bu sistem ile ölçümler objektif, güvenilir ve en önemlisi devamlı olarak yapılmaktadır.

İstenildiği zaman isteyen herkes tarafından ölçüm değerlerine ulaşılabilmesi, sistemin objektif olmasını sağlamaktadır. Bu noktada, BTK gözetiminde gerçekleştirilen ESİS ölçümleri tamamen objektif ölçümlerdir.

Ölçülen elektromanyetik alanların uluslararası kriter ve standartlara uygun şartlarda ve bu şartlara uygun akredite olmuş ve uygun şekilde kalibre edilmiş cihazlarca yapılması ölçüm sonuçlarının güvenilir olmasını sağlamaktadır.

ESİS ile isteyen her vatandaşımız kurulu bulunan ölçüm cihazları arasından seçeceği herhangi bir noktaya ait tüm güncel ve geçmiş verilere kolayca ulaşabilecek ve bu kapsamda elde ettiği sonuçları uluslar arası uygulamalar ile kıyaslayabilme imkanına erişmiş olacaktır.